27 stycznia 2022

Prywatne ubezpieczenie emerytalne – jakie ma plusy i minusy?

Mówi się, że w wielu życiowych sytuacjach wiek nie gra roli, jednak jeśli chodzi o emeryturę, a dzięki niej o spokojną przyszłość, powinniśmy zacząć już oszczędzać we wczesnej młodości. Dlatego warto zadbać o prywatne ubezpieczenie emerytalne.

Warto już w czasach młodości pomyśleć o tym, jak będzie wyglądało nasze życie na emeryturze. Aby uniknąć wówczas problemów finansowych, warto zadbać o prywatne ubezpieczenie emerytalne. Takie zabezpieczenie na starość ma wiele zalet, może chronić nie tylko nas, ale i naszych bliskich.

Emerytura powinna być ważna już od młodości

Edukacja finansowa od wczesnych lat naszego życia to ważna ścieżka, która wyznacza drogę do prywatnej emerytury. A postawienie na prywatne ubezpieczenie emerytalne świadczy o tym, że można mądrze zarządzać swoimi finansami. Jakie są więc zalety związane z wyborem takiego ubezpieczenia? Wśród licznych plusów, które wymieniają nie tylko ubezpieczyciele, ale również klienci, jest wysokość oszczędności, która wpływa na przyszłą emeryturę. A dokładnie chodzi o gwarantowaną sumę z tytułu dożycia, która jest określona przy zawarciu umowy wraz z premiami rocznymi oraz premią końcową, o ile takie premie zostały przyznane.

Kolejnym wymienianym przez wielu atutem, który wyróżnia prywatne ubezpieczenie emerytalne, jest możliwość wprowadzenia zmian w umowie. Umożliwia to dokonanie zmiany z zakresu ochrony poprzez zawarcie nowych umów dodatkowych lub rezygnację z już posiadanych. Kluczowe jest też to, że istnieje również szansa zmiany wysokości składki i sumy ubezpieczenia. W trakcie trwania umowy głównej mamy możliwość jej podwyższenia, o ile do końca umowy pozostaje co najmniej 10 lat, a od pierwszej rocznicy umowy lub odpowiednio od pierwszej rocznicy umowy dodatkowej można ją częściowo obniżyć. Zmiana częstotliwości wpłat (możliwa do wyboru: miesięczna, kwartalna, półroczna, roczna) też jest dla wielu zaletą. Prywatne ubezpieczenie emerytalne w dobrej firmie daje także zazwyczaj możliwość zawieszenia opłat na kilka miesięcy w przypadku problemów finansowych. Podpisując więc umowę, warto zwrócić na to uwagę.

Czy prywatne ubezpieczenie emerytalne ma jakieś minusy?

Jak podkreślają osoby, które zdecydowały się na prywatne ubezpieczenie emerytalne, gdy wybór został już dokonany, to i potrzebna jest samodyscyplina, ponieważ tutaj państwo odnoście do terminów wpłat nas nie dopilnuje. Zdarza się też, że niektóre rozwiązania związane są z kosztami lub karami umownymi. Warto też pamiętać, że obniżenie składki w umowie głównej niesie za sobą określone skutki, jak m.in. obniżenie wartości świadczeń czy obniżenie przyznanych premii.

Prywatne ubezpieczenie emerytalne – zalety biorą górę nad minusami

Nie ma wątpliwości, że prywatne ubezpieczenie emerytalne ma więcej zalet i wad. Przykładowo w Prudential w ramach ubezpieczenia oszczędnościowego można zawrzeć też umowy dodatkowe. Takie umowy to dodatkowe wsparcie finansowe na wypadek różnych zdarzeń, takich jak: śmierci w nieszczęśliwym wypadku, niezdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej czy pobyt w szpitalu. Dzięki umowom dodatkowym rozszerzymy swój zakres ochrony i uzyskamy dodatkowe wsparcie finansowe właśnie w przypadku niespodziewanych i nieszczęśliwych zrządzeń losu.

Istnieje też możliwość przekształcenie ubezpieczenia w bezskładkowe. Co to dokładnie oznacza? Taka zmiana w umowie umożliwi nam utrzymanie ochrony ubezpieczeniowej, co prawda w niższej wysokości, ale bez konieczności opłacania składki. Ta ewentualność jest dostępna po upływie połowy okresu ubezpieczenia przy zachowaniu minimalnych limitów gwarantowanej wartości wykupu i gwarantowanej sumy z tytułu dożycia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Podsumowując: prywatne ubezpieczenie emerytalne daje wiele wymiernych korzyści, oczywiście by więcej zyskać, decydując się na takie rozwiązanie, zawsze warto skontaktować się z ubezpieczycielem – konsultantem, który pomoże w wyborze najlepszej oferty dopasowanej do naszych potrzeb.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.