27 stycznia 2022

Jakich użyć narzędzi pomiarowych

Narzędzie służące do wykonywania pomiarów nazywają się narzędzie pomiarowe. Możliwe jest wykorzystywanie różnego typu narzędzi w zależności od rodzaju pomiarów. Jeśli chcemy wykonać szybki pomiar należy użyć suwmiarki, dzięki której mamy możliwość zmierzenia wymiaru zewnętrznego jak i wewnętrznego.

Rodzaje narzędzi pomiarowych

Czujniki zegarowe 1 mikronowe stosowane są do sprawdzania kształtu geometrycznego danego elementu jak i poprawności przygotowania detalu do pracy na danej maszynie. Charakteryzują się one podziałką, która zamieszczone jest na okręgu przypominający tradycyjny zegar. Najczęściej mają one przekładnie zębatą a wskazówka wykonuje kila obrotów w całym zakresie pomiarowym. Najczęściej używanymi i popularnymi czujnikami są te o normie DIN lub PN. W większości przypadków obwód jest podzielony 100 równych części, każda z nich odpowiada za przesunięcie końcówki pomiarowej o 0,01 mm.

Czujniki zegarowe stosowane są najczęściej przy pracy tokarskiej bądź frezarskiej, gdy wykonujemy dokładny pomiar, a również ustawiania narzędzi i podmiotów w obrabiarkach jak i do sprawdzania maszyn.

Budowa czujnika zegarowego składa się z:

  • tarczy, najczęściej kształt okrągły posiadająca przeważnie kolor biały,
  • pierścienia, którego zadaniem jest ułatwienie chwytania czujnika jak i umożliwienie obracania podziałki do pozycji 0,
  • podziałki o dokładności 0,01 bądź 0,001mm,
  • wskazówki, które maja możliwość wielokrotnego pełnego obrotu ,
  • skala, która umożliwia odczyt pomiaru,
  • licznik obrotów zliczający liczbę obróbki w wskazówki dużej,
  • tuleja jest elementem mocującym czujnik zegarowy,
  • końcówka pomiarowa występuje najczęściej w postaci półokrągłej stalowej końcówki ,
  • wskaźniki tolerancji jest zakresem tolerancji wymiarowej,
  • zacisk pierścienia zwalnia obrót tarczy.
czujnik zegarowy

Głębokościomierze suwmiarkowe są narzędziami, które stosowane są do pomiarów głębokości kieszeni. Możemy podzielić je na dwie podstawowe kategorie biorąc pod uwagę ich zasadę działania: głębokościomierz suwmiarkowy oraz głębokościomierz mikrometryczny.

głębokościomierz suwmiarkowy

Głębokościomierze suwmiarkowe składają się z: prowadnicy, szczęk, śruby skręcającej, noniusz, noniusz dokładny, dokładności odczytu. Szczęki rozsuwane służą do stabilnego oparcia na krawędziach otworu, dzięki czemu możemy wyśrodkować punkt pomiaru. Odczyt usprawnia nam elektroniczny wyświetlacz.

Głębokościomierz mikrometryczny działa na podobnej podstawie jak głębokościomierz suwniarkowy. Pomiar dokonywany jest za pomocą śruby mikrometrycznej, jest narzędziem bardzo dokładnym. Bęben mikrometra posiada podziałki dzielące jego obwód na 50 części. Możemy nim mierzyć kieszenie płaskie oraz schodki o łatwym dostępie.

Suwmiarka  ( sklep online )pozwala na dokonanie dokładnych pomiarów: szerokości zewnętrznej jak i szerokości wewnętrznej i grubości. Zakres pomiaru w standardowych suwmiarkach posiadają 0-150 mm. Dokładność przyżądu jest zależna od rodzaju suwmiarki i potrafi sięgać 0,01 m. Suwmiarki składają się z prowadnicy przesuwanego suwaka jak i również z powierzchni pomiarowych i odczytnika. Pomiar dokonujemy umieszczając przedmiot w szczękach i przesuwamy suwak tak aby płaszczyzny stykowe szczęk łączyły się z krawędziami przedmiotu .

Średnicówki zegarowe to kolejne narzędzie pomiarowe zegarowe umożliwiające precyzyjne pomiary wielkości elementów takich jak np: rur oraz pierścieni. Jest niezbędna do wykonywania wielu czynności wymagających dokładności i precyzji jak np.: montażu elementów drobnych elektronicznych bądź podczas precyzyjnej obróbce łączeń materiałów. Czujnik zegarowy z jaki jest on wyposażony daje możliwość dokładnego odczytu wyniku jaki otrzymamy. Do jego budowy zaliczamy: czujnik zegarowy, śrubę zaciskową czujnika zegarowego, chwyt, trzpień, kowadełko kontaktowe, prowadnice, nakrętkę kowadełka, kowadełko wymienne.

Mikrometry wewnętrzne oraz mikrometry zewnętrzne są przeznaczone do mierzenia wymiarów geometrycznych przedmiotów, które zostały wykonane z materiałów twardych takich jak np: stal lub sztywnych tworzyw sztucznych.

mikrometr zewnętrzny

Mikrometry do gwintów stosuje się do wykonywania dokładnych pomiaru średnicy podziałowej d2 gwintu zewnętrznego. Pomiar gwintu za pomocą odpowiedniego mikrometru jest jedną z lepszych metod. Można nim mierzyć gwint zewnętrzny, mieszczący się w zakresie pomiarowym 25 mm, nie zwracając uwagi na jego skok jak i tolerancje.

Transametry są to narzędzia kontrolujące odchyłki wymiarów geometrycznych. Urządzenia te wyposażone są w przekładnie dźwigniowo- zębatą, która przystosowana jest do dokonywania dokładnych pomiarów powierzchni zewnętrznych np. średnic oraz wałków. Pomiar dokonywany jest metodą porównawczą do wielkości wzorca. Transametry w zależności od rodzaju, posiadają czujnik mechaniczny zegarowy bądź elektryczny.

Artykuł napisany przez sklep Artykuły Techniczne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.