27 stycznia 2022

Ochrona przed substancjami chemicznymi

Produkcja i duża część usług wymaga kontaktu ze substancjami chemicznymi, które stanowią spore zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i życia. Znaczny stopień szkodliwości i ich wielość substancji chemicznych sprawiają, że konieczne jest dokładne trzymanie się przepisów BHP na stanowisku pracy. Bezpieczeństwo stosowania substancji chemicznych zależy w dużej mierze od świadomości pracowników, ich kwalifikacji i poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.

Występowanie czynników chemicznych

Substancje szkodliwe chemiczne stanowią najliczniejszą grupę szkodliwości.  Występują w postaci pyłów, par, gazów i dymów, które przedostają się do organizmu głównie przez drogi oddechowe  usta, przewód pokarmowy i skórę. Z powyższymi substancjami pracownicy mogą się zetknąć w wielu branżach, np.: fryzjerstwo, rolnictwo, zakład produkcyjny, mechanika samochodowa, firma sprzątająca. Aby uchronić pracowników przed ich szkodliwym wpływem na zdrowie, wprowadzone zostały liczne przepisy, których przestrzeganie kontroluje BHP Opole. W przypadku stanowisk pracy, gdzie wykorzystywane są substancje szkodliwe, bardzo ważne jest regularne szkolenie BHP Opole.

Przepisy BHP dotyczące substancji szkodliwych

Przepisy BHP dotyczące substancji chemicznych o bardzo dużym stopniu szkodliwości powinny być wprowadzane pod nadzorem fachowców z BHP Opole. Określają one zasady postępowania z substancjami chemicznymi na każdym etapie produkcji, wykorzystania i zagospodarowania pozostałości. Nie wolno ich stosować, gdy są nieoznakowane lub źle oznaczone to znaczy, jeżeli oznakowanie uniemożliwia ich identyfikację. Substancje chemiczne nie mogą być stosowane, jeżeli przedsiębiorca nie posiada aktualnego spisu substancji i mieszanin oraz kart ich charakterystyki. Warunkiem stosowania substancji chemicznych jest posiadanie opakowań zabezpieczających przed szkodliwym działaniem lub wybuchem. W przypadku używania substancji szkodliwych pracodawca musi zapewnić pracownikom regularne szkolenia BHP Opole.

Choroby spowodowane substancjami szkodliwymi

Substancje szkodliwe mogą przyczynić do powstawania wielu chorób zawodowych, np.: pylicy płuc, przewlekłych chorób oskrzeli i płuc, zapalenia oskrzeli, nowotworów złośliwych, chorób układu wzroku – nawet utraty wzroku.

Pracownik pracujący przy substancjach szkodliwych musi mieć do dyspozycji środki ochrony osobistej. Pracodawca we współpracy z fachowcami z BHP Opole ma obowiązek ustalić, czy dany czynnik chemiczny stwarza zagrożenie dla zdrowia załogi i jakie jest to zagrożenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.