27 stycznia 2022

Young warehouse workers pulling a pallet truck with boxes.

Jak zorganizować gospodarkę magazynową i usprawnić działanie magazynu?

Magazynowanie to złożony proces włączający cztery główne czynności – przyjmowanie towarów, ich przechowywanie, kompletowanie oraz wydawanie. Jak zorganizować magazyn tak, aby działał efektywnie?

Opracowanie struktury magazynu

Aby procesy magazynowe odbywały się sprawnie, należy odpowiednio opracować strukturę magazynu. Powinna być ona dostosowana specjalnie do potrzeb firmy, jej specyfiki działalności, dostępnej powierzchni magazynowej, warunków lokalizacyjnych. Wraz z opracowaniem struktury magazynowej zaleca się stworzenie dokumentacji dla magazynu. Zaliczają się do niej dokumenty jak: – Regulamin pracy magazynu – wskazuje na organizację pracy, obowiązki i prawa panujące w magazynie. – Instrukcja magazynowa – na przykład instrukcja magazynowa w przedsiębiorstwie produkcyjnym prezentująca między innymi rodzaje towarów, strukturę magazynu, jego wyposażenie, obowiązki personelu.Wdrożenie oprogramowania magazynowego WMS

Warehouse Management System, czyli system zarządzania magazynem, w skrócie WMS, pozwala na usprawnienie procesów magazynowych. Systemy magazynowe WMS oferują dostęp do wielu funkcji wspierających procesy zachodzące w magazynie, między innymi: – Przygotowywanie dokumentów magazynowych jak PW, WZ, PW, RW i innych. – Tworzenie baz danych zawierających informacje o towarach. – Opracowywanie strategii magazynowych. – Integracja z czytnikami kodów i kolektorami danych. – Tworzenie etykiet oraz ich wydruk na drukarkach. – Przygotowywanie raportów. – Eksport i import danych. – Możliwość integracji z programami zewnętrznymi.

Stosowanie kolektorów danych

Za pomocą sprzętu jak kolektor danych LECOM S70 można usprawnić prowadzenie procesów magazynowych poprzez skanowanie kodów 1D i 2D. Kolektory danych pozwalają na proste sczytywanie informacji z ładunków i dzięki zainstalowanym na nich programom magazynowym, WMS przyspieszają zachodzące w magazynie procesy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.